Stavební firmy - realizace staveb  
stavebni firma
 
info linka: +420    608   80  80  89
 
 
Sobota, 23 Říjen 2021
Случайная новость

Vědci měřili v bytech škodlivé chemikálie - ovzduší je podle nich podstatně škodlivější uvnitř budov než venku.
Čistota je nejdůležitější zbraní proti škodlivému prostředí - interiér by měl být lehce vytíratelný a dostatečně větraný. 
Pro svůj výzkum odborníci zřídili speciální měřící komoru - laboratoř, ve které dle plánu mění nábytek. Obývák, ložnice nebo kancelář pak slouží k měření uvolňovaných škodlivin do ovzduší. A podle nich ovzduší je podstatně škodlivější uvnitř budov než venku.

Celý článek...
hrubá stavba

hrubá stavba Hrubá stavba

Stavíme činžovní, řadoví a rodinné domy dle Vámi dodaných dokladů, tedy projektových dokumentací. Po dohodě také možné pomoci Vám s výběrem domu a koupi projektu, nebo Vám zajistíme nakreslení domu zkušeným projektantem.

Stavbu zajišťujeme vlastními kapacitami řemeslníků a to kompletně, tedy "na klíč", je ale možné postavit pro Vás pouze část, hrubou stavbu, základovou desku a nebo naopak dokončit rozestavěný dům. Nebráníme se žádné možnosti spolupráce a vše je závislé pouze na dohodě.

Rádi pomůžeme s výběrem materiálu a jeho nákupem, dozorem nad stavbou v případě, že stavíte svépomocí.

 

Stručný popis průběhu hrubé stavby rodinného domu

Zaměření při zahájení výstavby

První prací na pozemku je vytýčení staveniště. Je to důležité? Kromě polohy domu je nejvíce  důležitá i výška, ve které má být budoucí dům založen. Nepřesné výškové osazení stavby může například zvýšit množství odvážené zeminy z výkopů, může ovlivnit odvodňování pozemku v okolí stavby a zejména může zasáhnout do sklonu kanalizace nebo způsobit její vyvedení pod terén nad nezámrznou hloubkou.
Po počátečním vytýčení budoucí stavby přijdou na řadu výkopové práce. Na začátku je vždy prováděna skrývka ornice, kterou je vhodné uložit na pozemku pro budoucí využití při finálních úpravách. Odstraňujeme ji nejen v místě stavby a budoucích zpevněných ploch, ale i nad liniovými vedeními a v místech komunikačního napojení staveniště vlastního domu a vjezdu na pozemek.  Někdy nás může překvapit, kolik zeminy se odváží, je ovšem třeba si uvědomit, že rozpojené, tedy vybagrované zeminy je objemově o poznání více, než jaká je vlastní kubatura základu domu. Zemní práce musí být provedeny i v místech přípojek, případně v místech, kde jsou navrženy drenáže pro odvodnění základové spáry domu.

Hrubá stavba se rozjíždí - začínáme betonovat

Po montáži bednění pro nadzemní části betonových základů je rychle vybetonován vlastní základ a po nutné technologické přestávce začnou přibývat svislé obvodové zdi. Nadokenní překlady jsou dnes vesměs osazovány ze speciálních tvarovek dodávaných ke každé zdící technologii. Při využití svislých nosných konstrukcí z některého ze systémů zmonolitňovaných ztracených bednění je opět nutná technologická přestávka po vylití konstrukce betonem.
Strop nad přízemím si většinou vyžádá na určitou dobu změnu stavební technologie a tím i tempa výstavby. V současné době je časté, že stropní konstrukce u nespalného stropu je dodávána jinou firmou než ostatní části stavby. Tato dodávka pak bývá komplexní včetně přeměření skutečných rozměrů na stavbě, návrhu a dimenzování stropní konstrukce a její montáže včetně provedení prostupů pro kanalizaci a podobně. Jiný postup je u staveb, které nemají využité podkroví a na věnec obvodového zdiva je přímo montován krov. Jiné stavby zas mohou využívat spodní pásnice střešních vazníků jako strop nad přízemím.

Střecha a střešní krytina

Po provedení věnců s kotvami pro střešní konstrukci nastupují na stavbu tesaři. U některých konstrukčních řešení může být celá část stavby nad nespalným stropem již provedena ze dřeva. Montáž klasického krovu je záležitostí několika dnů a konstrukce hned dostává další vrstvu vodorovného laťování s pojistnou hydroizolací. Pokrývači jsou schopni položit stále ještě ve velmi rychlém tempu základní střešní krytinu v jejích rovných částech. Dokončení krytiny se všemi detaily, prostupy a ukončeními již tak rychlým tempem jít nemůže, navíc je třeba instalovat klempířské prvky.

Barevný guláš hrubé stavby

Náš budoucí dům prochází v celém období hrubé stavby velkými tvarovými změnami. Je dobře známé, že určité fáze výstavby vyvolávají dojem, že je některá část domu pro budoucí požadovaný účel malá, nebo naopak velká. Tady doporučuji nenechat se svést k úpravám stavby "za pochodu" a všechny nejasnosti řešit opakovaně s projektantem. Ani vnější výraz stavby nám zatím nepřipomíná projektové řešení. Barevně se projeví na vznikající hmotě dnes často používaný strukturovaný načervenalý odstín cihelných bloků nebo bělost tvárnic přesného zdění.  V další fázi vstupuje do barevné kombinace finální odstín krytiny, pod kterým ale ještě díky nedokončeným detailům stále vykukují části zeleného dřeva. Korunu barevné kombinaci dávají modré ochranné fólie právě montovaných plastových oken a dveří. Pohříchu často se vzhledem k finančním možnostem některých stavebníků v této fázi vývoj dalšího vnějšího vzhledu stavby na nějakou dobu zastaví. Pokud si ale odmyslíme barevnost, zjistíme překvapivě, že celkové hmotové řešení domu v hrubé stavbě je většinou velmi příznivé. Z hlediska kompozice je zde pro absenci některých pozdějších detailů většinou velmi jasné propojení mezi hmotovým a konstrukčním řešením. Také fasáda neuhlazená omítkou a prolomená pouze okenními otvory bez oken je většinou velmi dramatická a působí výrazněji než po dokončení. I v hrubé stavbě si již můžeme představovat svůj budoucí domov. Je tady také poslední možnost ovlivnit detaily dokončení a rozhodnout o barevnosti fasád.
 
Ing. arch. Jasana H L A D O V Á

 

 
Tvorba www stránek, redakční systém Joomla, internetové obchody, on-line stavebniny, stavební e-shopy – nejlepší cesta k úspěchu pro stavebni firmy!